Muita auttavia tahoja

Avoin linja naisille

Naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.

Avoin linja - päivystävä puhelin p. 09 7562 2260

http://www.maria-akatemia.fi

 

Ensi- ja turvakotien liitto

Turvakodit vastaanottavat lähisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita. Useimmat turvakodit ovat avoinna ympäri vuorokauden. Turvakotiin voit soittaa aina kun koet väkivaltaa tai sen uhkaa läheisissä ihmissuhteissa.

 

http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/

 

EVL-seurakuntien palveleva puhelin

Palveleva puhelin tarjoaa mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita. Tarjolla olevista mahdollisuuksista voit kysyä seurakunnasta, esimerkiksi diakoniatyöntekijältä tai papilta. Apu on maksutonta ellei toisin mainita. Työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus. Häntä voi pyytää myös tulemaan kotiin.

Palveleva puhelin numerossa 0400 22 11 80.

 

Lyömätön linja - Miehille mahdollisuus katkaista perheväkivallan kierre

ma-pe 9.00-16.00

puh. (09) 276 6280

http://www.lyomatonlinja.fi/

 

Mielentaide ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnallisia taiteentekomahdollisuuksia sekä vertaistoiminnalla luoda jäsenilleen erilaisia selviytymiskeinoja taiteen avulla omasta henkisestä sairaudestaan. Toiminta on valtakunnallista.

http://www.mielentaide.fi/

 

Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveyden keskusliitto ry on mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä itsenäinen kansalaisjärjestö. Toiminnassa on yhdistetty kuntoutumisen kolme asiantuntijuutta: ammattilaiset, kuntoutujat ja vertaiset.

http://www.mtkl.fi/

 

Mielenterveystalo

Mielenterveystalo on psyykkistä hyvinvointia edistävä nettipalveluiden kokoelma, joka kokoaa kansalaisten saataville tietoa ja välineitä hyvinvoinnistaan huolehtimiseen.

Nuorten ja aikuisten mielenterveystalot tarjoavat tietoa psyykkisistä vaikeuksista ja mielenterveyspalveluista. Ne sisältävät myös itsehoitomenetelmiä.

Nettiterapiat tarjoavat kohdennettua etähoitoa mielenterveyden häiriöihin ja niihin ohjaudutaan lääkärin lähetteellä.​​​​​​​​​​

https://www.mielenterveystalo.fi

 

Mielenterveysyhdistys helmi ry

Mielenterveysyhdistys HELMI on mielenterveyskuntoutujien etujärjestö ja toimintayhteisö.

http://www.mielenterveyshelmi.fi/

 

Monika-Naiset liitto ry

Maahanmuuttajanaisjärjestöjen keskusjärjestö, kehittää ja tarjoaa palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja lapsille.

Palvelu arabiaksi, dariksi, englanniksi, espanjaksi, farsiksi, hindiksi, kurdiksi, portugaliksi, ranskaksi, ruotsiksi, suomeksi, somaliksi, tagalogiksi, thaiksi, turkiksi, venäjäksi, vietnamiksi ja viroksi.

Monikulttuurinen Voimavarakeskus MONIKA
Valtakunnallinen päivystävä puhelin ma-su 24h

puh. (09) 692 2304.

http://www.monikanaiset.fi

 

Naistenlinja

Naisten Linja on valtakunnallinen, maksuton puhelinlinja. Naisten Linja tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja tukea väkivaltaa, uhkaa tai pelkoa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen.

Naisten Linja päivystää numerossa 0800 02400

suomeksi maanantaista perjantaihin klo 16.00-20.00

englanniksi perjantaisin klo 16.00-20.00

Moninaisuuspäivystys: ke klo 9-13 (erityis- ja vähemmistöryhmiin kuuluville naisille sekä ammattiauttajille)

 https://www.naistenlinja.fi/

 

Nettiturvakoti

Nettiturvakoti on Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämä verkkopalvelu, joka huomioi erityisesti lasten ja nuorten asemaa perheessä. Väkivalta tai sen uhka ei kuulu lapsen turvalliseen kasvuympäristöön.

http://www.turvakoti.net

 

Nollalinja

Nollalinja on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalle voivat soittaa myös väkivaltaa kokeneiden läheiset sekä ammattilaiset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.

Nollalinjalla päivystävät koulutetut ja kokeneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka kuuntelevat, tukevat ja neuvovat sinua kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Nollalinjan päivystäjien kanssa voit keskustella suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi

Päivystävä puhelin 080 005 005

https://www.nollalinja.fi/

Oikeusapu

Tietoa oikeusavusta, myöntämisperusteista ja yhteystiedot eri oikeusaputoimistoihin.

http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

 

Omaiset mielenterveystyön tukena

Mielenterveyskuntoutujien omaisten valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio.

http://www.finfami.fi

Psykoterapia -yhteisöjä

Psykoanalyyttinen yhdistys
http://www.psykoanalyysi.com/

Therapeia-säätiö
http://www.therapeia-saatio.fi/

Psykiatriapalvelu therapeia
http://www.therapeia.fi/

Kognitiivinen psykoterapia
http://www.kognitiivinenpsykoterapia.fi

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys
http://katyhdistys.fi/

Ratkaisukeskeinen psykoterapia
http://www.ratkes.fi/

Suomen ryhmäpsykoterapia ry
http://www.suomenryhmapsykoterapia.fi/

Suomen Hahmoterapia ry
http://www.hahmoterapia.fi/

Helsingin psykoterapiayhdistys ry
http://www.helsinginpsykoterapiayhdistys.fi/

Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys ry
http://www.ispy.fi/

Pohjois-Suomen Psykoterapiayhdistys ry
http://www.pohjois-suomenpsykoterapiayhdistys.com/

Etelä-Karjalan Psykoterapiayhdistys ry
http://ekpsykoterapiaseura.nettisivu.org/

 

Raiskauskriisikeskus tukinainen

Ammattiapua seksuaalisesta väkivallasta ja hyväksikäytöstä selviytymiseen.

maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00
lauantaista sunnuntaihin klo 15.00-21.00
pyhinä ja niiden aattoina klo 15.00-21.00

Kriisipäivystys puh. 0800-97899

Juristipäivystys puh. 0800-97895

http://www.tukinainen.fi/

 

Rikosuhripäivystys

Rikosuhripäivystyksen perustehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa.

Auttava puhelin 0203 16116
ma-ti klo 13.00-21.00 ja ke-pe klo 17.00-21.00

help-line -puhelinpalvelu puh. 0203 16118 Ulkomaalaistaustaisille rikoksen uhreille. Ma-ke klo 15.00-18.00 suomeksi ja englanniksi

Juristin puhelinneuvonta 0203 16117
ma-to klo 17.00-19.00

https://www.riku.fi/fi/etusivu/

 

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA:
SOS-KRIISIKESKUS

SOS-kriisikeskus tarjoaa apua kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa

Helsingin SOS-kriisikeskus tarjoaa nopeaa kriisiapua ja varhaiskuntoutumista. Periaatteena on järjestölähtöinen matalan kynnyksen apu selviytymisen tukena.

Kriisityön keskeisiä muotoja ovat neuvonta ja ohjaus, kriiseistä tiedottaminen, psykososiaalinen tuki, ryhmätoiminta sekä itsemurhien ehkäisy.

Kriisiauttamisen lähtökohta on asiakkaan kokema kriisi tai vaikea elämäntilanne. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi ja ilman lähetettä.

Valtakunnallinen kriisipuhelin 01019 5202

Kriisivastaanotto (09) 4135 0510

Crisis service for foreigners (09) 4135 0501

http://www.mielenterveysseura.fi/sos-kriisikeskus

 

Tukea työpaikkakiusatuille

Sivustot on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat muutosta nykyiseen työelämään ja henkisen väkivallan ja työpaikkaterrorismin loppumista työpaikoilla.

Sivustot tähtää muutokseen työelämässä ja toimii myös tuki- sekä tietokanavana työpaikkakiusatuille. Kirjoittajat tukevat muutosta työelämään, vaikkei kaikilla olekaan omakohtaisia kokemuksia kiusaamisesta.

http://tyopaikkakiusatut.net/

 

Väestöliitto auttava puhelin

Väestöliitto tukee toiminnallaan perheitä, vanhemmuutta ja parisuhteita sekä nuorten tasapainoista kasvua.

Alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille
- arkisin klo 13.00-18.00 puh. 0800-94884.

Alle kouluikäisten lasten vanhemmille, lasta odottaville ja suunnitteleville
- maanantaisin klo 10.00-11.30 ja keskiviikkoisin klo 13.00-14.30
puh. (09) 6127 102.

Maahanmuuttajaperheille puh. (09) 228 0525.

Parisuhteen hyvinvointiin
maanantaisin klo 10.00-12.00, tiistaisin klo 18.00-20.00 ja torstaisin klo 12.00-14.00
puh. 010 309 3900.

Seksuaalisuuteen liittyvät asiat
- Seksuaaliterveysklinikan maanantaista keskiviikkoon klo 13.00-15.00 puh. (09) 644 066.

http://www.vaestoliitto.fi