Narsismin historiasta

 

Narsismi-ilmiön juuret pohjautuvat Sigmund Freudin tekemiin tutkimuksiin. Käsite narsismi juontaa juurensa antiikin Kreikan tarustoon, jossa esiintyi nuori komistus. Myytin mukaan nymfi Liriope sai pojan, jonka nimeksi tuli Narkissos. Tietäjä Teiresiaksen ennustuksen mukaan Narkissos ei tulisi elämään vanhaksi, mikäli hän näkisi oman kuvansa.

Narkissosia ihailtiin suunnattomasti ja monet rakastuivat häneen, mutta Narkissos oli kopea ja tyrmäsi kaikki, jotka häneltä anelivat rakkautta. Tarun Ekho- nymfi, joka pystyi vain toistamaan kuulemansa äänet, lähenteli epätoivoisen rakastuneena myös Narkissosta, mutta tämä torjui Ekhon. Ekho pakeni vuorille ja riutui rakkaudesta niin, että hänestä jäi kaiku jäljelle.

Rangaistuksena tästä koston jumala Nemesis antoi Narkissoksen nähdä oman peilikuvansa lähteessä. Narkissos rakastui lähteen pinnasta heijastuvaan kuvaansa ja yritti tavoitella kuvajaista, mutta pettyi ja katkeroitui, kun kuva ei antanut vastarakkautta. Narkissos nääntyi lähteen äärelle ja rakkauden jumalatar Afrodite muutti Narkissoksen nimeään kantavaksi keltaiseksi kukaksi, narsissiksi.

 

Teksti pohjautuu seuraaviin lähteisiin:

Aho, S. & Laine, K. 1997. Minä ja muut. Keuruu: Otavan Kirjapaino.

The Cleveland Clinic. 20.5.2005. Narcissistic Personality Disorder.

 

Hare, R. 2004. Ilman omaatuntoa. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Keltinkangas-Järvinen, L. 1994. Hyvä itsetunto. Juva: WSOY:n graafiset laitokset.

Marttunen, M., Eronen, M. & Henriksson, M. 2007. Persoonallisuushäiriöt. Teoksessa J.

Lönnqvist., M. Heikkinen, M. Henriksson, M. Marttunen. & T. Partonen.(toim.) Psykiatria.

Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Mäkelä, R. 2002. Naamiona terve mieli. kuinka kohtaan luonnehäiriöisen? Hämeenlinna:

Kariston kirjapaino.

Roos, I. 2007. Energiavaras uuvuttaa ihmissuhteet. Helsinki: Edita Prima Oy.

Välipakka, T. & Lehtosaari, A. 2007. Sata tapaa tappaa sielu. Narsistin uhrit kertovat.

Vantaa: Dark Oy.