Vertaistukipuhelin

Yhä useampi haluaa tänä päivänä hakea apua vaikeissa elämäntilanteissa puhelinpalveluista. Yksittäinen puhelu harvoin tuo muutosta asioihin. Usein se kuitenkin helpottaa omaa olotilaa, kun voi pukea omat myllertävät ajatuksensa sanoiksi.

Narsistien uhrien tuki ry:n vertaistukipuhelinta hoitavat vapaaehtoiset, juuri tähän tehtävään valitut ja koulutetut vertaistukihenkilöt. Nämä vertaistukipuhelintoiminnasta vastaavat henkilöt ovat yhdistyksemme jäseniä. Vertaistukipuhelimen tarkoituksena on tukea ja auttaa ihmisiä kuuntelemalla ongelmatilanteita sekä antamalla keskusteluapua. Toiminnan tarkoituksena ei ole korvata jo olemassa olevia yhteiskunnan palveluja, vaan tukea ihmistä vertaistuellisen kuuntelemisen ja tukemisen keinoin. Tärkeänä periaatteena on ihmisen kuulluksi tuleminen.

Vertaistukipuhelintoiminta on luottamuksellista ja soittajien molemminpuolinen kunnioittaminen on koko toiminnan perusta. Puhelimeen voi soittaa nimettömänä, kertomatta yksityiskohtaisia henkilötietoja. Palvelun ja keskustelun kulkuun eivät vaikuta soittajan aatteellinen, elämänkatsomuksellinen, poliittinen eikä uskonnollinen vakaumus.

Vertaistukipuhelin numerossa 044 717 9000

 

maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin:

klo 17:00 - 20:00

 

keskiviikkoisin

klo 14:00 - 20:00

Vertaistukipuhelimen koordinointi

Puhelin: 045 1444504

Sposti: vertaistuki@narsistienuhrientuki.fi

 

Palaute vertaistukipuhelimesta yhdistykselle

Voit antaa palautteesi vertaistukipuhelimeen liittyen.

Mikäli haluat, että olemme sinuun yhteydessä, kirjoita sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään.