Vertaistukipuhelin

Yhä useampi haluaa tänä päivänä hakea apua vaikeissa elämäntilanteissa puhelinpalveluista. Yksittäinen puhelu harvoin tuo muutosta asioihin. Usein se kuitenkin helpottaa omaa olotilaa, kun voi pukea omat myllertävät ajatuksensa sanoiksi.

Narsistien uhrien tuki ry:n vertaistukipuhelinta hoitavat vapaaehtoiset, juuri tähän tehtävään valitut ja koulutetut vertaistukihenkilöt. Nämä vertaistukipuhelintoiminnasta vastaavat henkilöt ovat yhdistyksemme jäseniä. Vertaistukipuhelimen tarkoituksena on tukea ja auttaa ihmisiä kuuntelemalla ongelmatilanteita sekä antamalla keskusteluapua. Toiminnan tarkoituksena ei ole korvata jo olemassa olevia yhteiskunnan palveluja, vaan tukea ihmistä vertaistuellisen kuuntelemisen ja tukemisen keinoin. Tärkeänä periaatteena on ihmisen kuulluksi tuleminen.

Vertaistukipuhelintoiminta on luottamuksellista ja soittajien molemminpuolinen kunnioittaminen on koko toiminnan perusta. Puhelimeen voi soittaa nimettömänä, kertomatta yksityiskohtaisia henkilötietoja. Palvelun ja keskustelun kulkuun eivät vaikuta soittajan aatteellinen, elämänkatsomuksellinen, poliittinen eikä uskonnollinen vakaumus.Vertaistukipuhelin palvelee numerossa 044 717 9000 

maanantaisin klo 14:00 - 18:00

tiistaisin klo 17:00 - 20:00

keskiviikkoisin klo 14:00 - 20:00

torstaisin klo 17:00 - 20:00

Vertaistukipuhelimen koordinointi

vertaistuki@narsistienuhrientuki.fi