Tukea uhrille

Jokaisen meidän elämässä tulee tilanteita, jolloin tarvitsemme toisen ihmisen tukea. Tuen tarkoituksena on selkiyttää omia ajatuksia sekä tukea arjessa selviytymistä ja jaksamista. Ammattilaisten tarjoamien palvelujen ja tuen lisäksi vertaistuki auttaa arjessa selviytymistä. Vertaistukea antaa tavallinen ihminen omin taidoin ja tiedoin. Hänen tieto-taitonsa pohjautuu omaan elämänkokemukseensa, asiantuntemukseensa ja persoonallisuuteeensa.

Narsistien uhrien tuki ry:n tukipalveluja antavat vapaaehtoiset  ja tehtävään valitut ja koulutetut vertaistukihenkilöt. Vertaistukiryhmissä ja vertaistukipuhelimessa saat keskustelutukea omaan elämäntilanteeseesi liittyvissä asioissa. Tukitoiminnassamme sinulla on mahdollisuus vaihtaa omia kokemuksia ja tietoja sekä antaa tukea toisille samassa tilanteessa oleville ihmisille nimettömänä.

Viereisen valikon kautta voit tarkistaa, onko sinun kotipaikkakunnallasi tai sen läheisyydessä kokoontuvaa vertaistukiryhmää. Vertaistukipuhelin on valtakunnallista toimintaa ja siihen voit soittaa missä vain oletkin.

Vertaistukiryhmän ohjaajaksi?

Sinulla on omakohtaista kokemusta narsismista ja haluaisit auttaa muita samassa tilanteessa olevia ja olleita.

Olet jo päässyt pahimman ohitse, pystynyt käsittelemään asiaa sekä ehkä saavuttanut tasapainon elämääsi.

Tukea tarvitsevia ihmisiä on paljon.

Pystyisitkö sinä auttamaan?

Ota yhteyttä:
Vertaistukikoordinaattori Marjut Niemelä

marjut.niemela(a)narsistienuhrientuki.fi