Yhdistys

Tarkoituksenamme on tukea vakavan luonnehäiriön, erityisesti narsistisen persoonallisuushäiriön omaavan henkilön vaikutuspiiriin kuuluvien läheisten selviytymistä. Tarjoamme jäsenillemme laajasti tukipalveluja. Tärkeimpinä tukimuotoina pidämme vertaistuen antamista sekä uhrien opastamista oikea-aikaisesti oikean avun piiriin.

Tavoitteisiimme kuuluu myös tehdä narsistisen oireyhtymän tunnusmerkkejä tunnetuiksi eri viranomaistahoille. Järjestämme myös tilauksesta erilaisia narsismiin liittyviä koulutuspäiviä.

Narsistien uhrien tuki ry on vuonna 2004 perustettu yhdistys. Yhdistys perustettiin täydentämään jo olemassa olevia palveluverkostoja kun todettiin, että useilla erilaisilla auttavilla tahoilla ei ollut riittävää tietämystä narsistisesta persoonallisuushäiriöstä ja sen eri muodoista.

Narsistien uhrien tuki ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys. Olemme Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsenjärjestö ja teemme yhteistyötä myös muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa.