Hallitus

Puheenjohtaja Ari Koponen

Hallitukseen kuuluu 5 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.