Hallitus

Varapuheenjohtaja Pekka Orava

Hallitukseen kuuluu 3 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.


Hallituksen sähköpostiosoite

hallitus@narsistienuhrientuki.fi