Hallitus

Varapuheenjohtaja Pekka Orava

Hallitukseen kuuluu 3 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.

 

Hallituksen sähköpostiosoite

hallitus@narsistienuhrientuki.fi